Radonmätning/Gotland radonmätning

Radonmätning i Gotland län

Här presenterar vi alla företag som utför radonmätning i Gotland län. Dessa företag kan du ta kontakt med och anlita om du behöver hjälp med att mäta halten av radon i din villa eller göra en radonsanering. Totalt finns det två företag som utför radonmätning i Gotland, dessa företag finns fördelade i totalt en orter i Gotland län.

Orter med minst ett företag som utför radonmätning i Gotland län

Här nedan hittar du en sammanställning över alla orter i Gotland län där det finns minst ett företag som utför radonmätning.

Allmän information om Gotland län

Gotland är det tjugonde största länet i Sverige med sina 3135 km2, detta innebär att det finns ett län som är mindre än Gotland. Gotland är samtidigt det län med minst befolkningsmängd med sina ca. 60000 invånare, vilket innebär att det finns tjugo län som har ett större befolkningsantal än Gotland. Länet Gotland är unikt på det sätt att det inte ligger direkt angränsande till något annat län.

Felaktig/saknad info?

Om någon information på denna sida är felaktig eller om det saknas ett företag som utför radonmätning i vårt register, kan ni enkelt kontakta oss genom att klicka på knappen här intill så fixar vi det felaktiga eller lägger till det företag som saknas på en gång!